username :
password :
 
ลืมรหัสผ่านคลิ๊ก  |  สมาชิกใหม่
เว็บทั่วโลก
เว็บสำเร็จ
»  น้ำตา จะให้คุณก็แค่ความเห็นอกเห็นใจ แต่เหงื่อ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ
»  ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองกำลังจะแพ้ทำยังไงก็ได้ให้ล้มลงอย่างสง่าที่สุด
»  ความสำเร็จของคนไม่ได้เกิดจากสวรรค์กับโชคชะตาแต่เกิดจากการฝึกฝน
»  รอยเท้าแรกบนดวงจันทร์ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นรอยเท้าแห่งจินตนาการ
»  ความจริงอาจจะถูกติเตียน...แต่ไม่เคยถูกทำให้น่าละอาย
คุณคิดว่า AEC เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
ดูโพลทั้งหมด >>>
บริษัทกลางฯรับประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ บริษัทเดียวเลยหรือ? ฉบับที่ 173
สวัสดีครับ พบกับก้าวทันประกันภัย รายการที่จะทำให้ท่านก้าวไปอย่างมั่นใจ ก้าวไปอย่างมั่งคง กับการรู้ทันการประกันภัยในทุกแง่ทุกประเด็นที่เป็นปัญหาของท่านทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย และขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจติดตามชมรายการและติตามอ่านคอลัมน์ ก้าวทันประกันภันนะครับสำหรับฉบับนี้เป็นคำถามจากกรุงเทพมหานครครับ..เรามาติดตามกันเลยครับ
     คำถาม : จากคุณสมชาย จ.กรุงเทพฯ ถามว่า ไปติดต่อทำประกันภัย พ.ร.บ.รถมอเตอร์ไซค์กับบริษัทประกันภัย ทางบริษัทบอกว่าให้ไปทำประกันกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพราะตั้งแต่มกราคมปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทกลางฯจะรับประกันภัยรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียว ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ? และ บริษัทประกันภัยที่ไม่รับประกันจะมีความผิดหรือไม่ ?

     คำตอบ : อ.ประสิทธิ์  เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแสดงว่าคุณสมชายเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามข่าวสารเรื่องการประกันภัยมาโดยตลอด แต่ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ต้องขออนุญาตพูดถึงที่มาของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กันสักนิดหนึ่งนะครับว่า บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นั้นจัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ /๒๕๔๐ โดยกฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องถือหุ้นในบริษัทกลางฯและมอบหมาย ให้บริษัทกลางฯทำหน้าที่ในการให้บริการรับคำร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.แทนทุกบริษัทประกันภัย นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้บริษัทกลางฯทำหน้าที่รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้อีกหน้าที่หนึ่งโดยมีสาขาอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

      เมื่อปลายปีพ.ศ.๒๕๕๒ ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 28 / 2552 เรื่องให้แก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และ ในวันที่ ๒๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีราชกิจจานุเบกษากฎกระทรวง “กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.๒๕๕๒” ตาม พ.ร.บ.ออกมาบังคับใช้อีกโดยสาระสำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเพิ่มความคุ้มครองใหม่ในสามประการคือ

      1.ปรับปรุงเพิ่มเติมค่าเสียหายเบื้องต้น โดยให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร จำนวน 35,000 บาท ซึ่งแต่เดิมไม่มีการกำหนดไว้ นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท และการเสียชีวิต 35,000 บาท

       2.ปรับเพิ่มความคุ้มครองสูงสุดกรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะจาก 100,000 บาท เป็น 200,000 บาท

       3.เพิ่มเงินชดเชยรายวันให้กับผู้ประสบภัยจารถ กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บและต้องนอนรักษาตัวในสถานพยาบาล( IPD) ชดเชยวันละ 200 บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน 20 วัน

จากการปรับเพิ่มความคุ้มครองของ พ.ร.บ.ดังกล่าวทำให้ภาพรวมความคุ้มครองสูงสุดต่อคนกรณีได้รับบาดเจ็บและมีการนอนรักษาตัวเงินชดเชย ต่อมาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 - 204,000 บาท ต่อคนโดยทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

       จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่ออัตราความเสียหาย (Loss Ratio) ซึ่งจะทำให้อัตราความเสียหายนั้นสูงขึ้นอย่างมากเฉพาะการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นรถที่มีอัตราความเสี่ยงสูง และอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำแต่ความคุ้มครองปรับเพิ่มถึง 50,000 – 204,000 บาท ซึ่งจะทำให้อัตราความเสียหายสูงขึ้นมากอย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบกับประชาชนในอนาคต ทางสมาคมประกันวินาศภัยได้จัดประชุมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการโอนการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นศูนย์กลางในการรับประกันภัยพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามกฎจำนวนมากเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั่นเอง เพราะว่าเป็นบริษัทกลางฯที่ทุกบริษัทประกันภัยถือหุ้นอยู่แล้วและมีความพร้อมเนื่องจากมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ    ตรงนี้แหละครับจึงเป็นที่มาของคำตอบต่อคำถามของคุณสมชาย ที่ว่าทำไมจึงต้องไปติดต่อทำประกันภัย พ.ร.บ.รถมอเตอร์ไซค์กับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทกลางฯจะเป็นผู้รับประกันภัยรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นะครับบริษัทประกันวินาศภัยทั่วไปก็ยังคงต้องรับประกันภัยได้เพราะหากบริษัทประกันภัยใดไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.นี้ก็จะมีความผิดอาจถูกปรับตั้งแต่ 50,000 – 250,000 บาท สูงมากทีเดียว ดังนั้นบริษัทประกันภัยก็ยังคงรับประกันภัยอยู่ หรืออาจดำเนินการรับประกันภัยนามของบริษัทกลางฯในลักษณะการให้ตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันภัยติดต่อเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยการออกหนังสือยินยอม( ตว.4)ให้กับตัวแทนไปติดต่อเป็นนายหน้าหรือตัวแทนของบริษัทกลางฯ และให้ตัวแทนนั้นมาประจำอยู่ที่บริษัทประกันภัยหรือสาขาของบริษัทประกันภัยนั้นเพื่อทำหน้าที่ในการรับปรันภับรถจักรยานยนต์ แต่กรมธรรม์ที่ออกให้กับเจ้าของรถนั้นก็จะเป็นกรมธรรม์ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยการรับประกันภัยที่เป็นกรมธรรม์ของบริษัทกลางนั้นจะเป็นการรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online Real timeเท่านั้น ซึ่งจะมีผลความคุ้มครองทันทีโดยจะมีรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยเป็น 2 รูปแบบคือ

     1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แบบ “PVR Slip” เป็นกรมธรรม์ที่ออกด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ (Policy Vendor Register machine หรือเครื่อง Thermal Printer) ซึ่งใช้กระดาษที่มีรูปแบบพิเศษเหมือนสลิปบัตรเครดิต

      2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แบบกระดาษ A4 เป็นกรมธรรม์ที่ออกด้วยเครื่องพิมพ์ Laser Printer หรือ Printer ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยจะใช้กระดาษขนาด A4 ที่มีการป้องกันการปลอมแปลง
มาถึงตรงนี้แล้วคุณสมชายคงได้คำตอบที่ครบสมบูรณ์แล้วนะครับ และเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ก้าวทันประกันภัยอย่างแท้จริงฉบับหน้าจะได้นำรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั้งสองแบบมาแนะนำให้รู้จักกันต่อไป..แล้วพบกันครั้งหน้า............. สวัสดีครั
อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 8 ฉบับที่ 173 ปักษ์หลัง ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2553
« ย้อนกลับ »


ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนนะคะ
ส่วนท่านใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่ค่ะ


ชมรายการย้อนหลัง
หน้าแรก  |  โลกขายตรง  |  โลกประกัน  |  เว็บบอร์ด  |  สำเร็จโพลล์  |  ข้อคิดนักขาย  |  ติดต่อเรา
Copyright © 2007-2008 by Sumret Dot Com Co.,LtdAll rights reserved. 1148/203-4 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จำนวนผู้เยี่ยมชมเวบไซด์ 2,082,924
Design by www.siamsbuy.com and www.unseen2travel.com